Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์

:: โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

:: ประกาศ เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคเรียน

แผนที่ โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม

ห่างจาก อำเภอเมือง 35 กม.

สำนักงานเขตพื้นที่ฯ 35 กม.